با ظهور ابزار و برنامه های مانند نقشه های گوگل، بسیاری از ما که یک بار جهت¬دار، به چالش کشیده شد، در حال حاضر می توانید در محل تعیین شده با حداقل می رسند و یا هیچ بیراهه همراه راه. پس از همه، در حال حاضر ما فقط می توانید در آدرس شروع و پایان دادن به آدرس پس از آن ویولا را وارد کنید! ما با گام به گام جهت و حتی تصاویر را به سفر به عنوان بدون درد که ممکن است. نه تنها تصاویر و خیابان های جهت خیابان هستند، اما در حال حاضر شما می توانید از ویژگی های گوگل نقشه ترافیک استفاده کنید و ترافیک داده ها زندگی می کنند. اما آیا تا کنون فکر چگونه نقشه های گوگل کار می کند؟ پس از همه، کسی تا به حال کنار هم قرار دادن این زمان بزرگ ابزار برای صرفه جویی!

نقشه های گوگل ارائه می دهد ترافیک گزارش / جهت برای ۵۰ شهرستانها عمده آمریکا. برای هر شهرستان، شرایط رانندگی توسط خطوط رنگی نشان داد. قرمز نشان می دهد که کاهش سرعت قابل توجهی وجود دارد. سبز یعنی هیچ تراکم و زرد را نشان می دهد مکث جزئی. این اطلاعات توسط گوگل از طریق سنسورهای جاده که تشخیص سرعت از وسایل نقلیه که توسط مسلم و قطعی نیست. این گزارش ترافیک زمان واقعی می توانید آن را بسیار آسان تر به برنامه ریزی سفرهای خود را. برای جمع آوری اطلاعات از سنسور، که “نشان داد” توسط فرد شکل مستطیل برش استراحتی در جاده به طور معمول در بسیاری از تقاطع های شلوغ قرار می گیرد، گوگل با وزارت حمل و نقل قرارداد این اطلاعات را به داده می شود. این اطلاعات اغلب به روز شده، به ویژه برای بزرگراه های اصلی و تقاطع و سپس ارسال شده در سایت.

البته، نه همه ترافیک در بزرگراه های اصلی، به طوری که “جاده کمتر سفر” به تازگی بدون DOT شروع به بررسی شود، هر چند سنسور. این است که شاید راه ترین ابداع نقشه ترافیک گوگل کار می کند، هر چند. اگر شما یکی از هزاران نفر از رانندگان که نقشه های گوگل نصب شده بر روی تلفن همراه با قابلیت GPS را فعال کنید، پس از آن موقعیت مکانی شما را به گوگل در زمان واقعی به تصویب رسید، به طوری که آنها می توانند به توجه داشته باشید که در آن شما در یک جاده خاص در یک هستند با توجه به زمان، یک فرایند شناخته شده به عنوان “جمعیت سپاری”.

لازم به ذکر است که این برنامه ترافیک به عنوان یک نقض حریم خصوصی استفاده نمی شود. در واقع، سرعت و مکان اطلاعات ناشناس است، و تنها مورد استفاده برای ردیابی شرایط ترافیک. علاوه بر این، اگر تعدادی از مردم از همان منطقه گزارش، داده های ترکیبی است به طوری که آن را دشوار است به یک تلفن از دیگر. حریم خصوصی شما محافظت و حتی بیشتر، به عنوان گوگل شروع داده نشده و پایان دادن به نقطه از سفر خود را و اطلاعات حذف شده است به طوری که گوگل حتی دسترسی به اطلاعات را دارند. (البته، اگر این هنوز بیش از حد از “برادر بزرگ” برای شما، پس انصراف امکان پذیر است.)

[۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۴] [۱۹،۴۵۹،۰۰۵] [۱۹،۴۵۹،۰۰۶] [۱۹،۴۵۹،۰۰۷] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] نقشه ترافیک گوگل به ادامه بهبود و اضافه کردن ویژگی های به سفر آسان تر است. برنامه نقشه های گوگل رایگان است و آسان برای استفاده و نصب است. فقط گوشی خود را به وسیله نقلیه خود را وصل کنید. برای کسانی که با گوشی هایی مثل ریزی ۳G تی موبایل و پالم پری، نقشه های گوگل و برنامه های جمعیت سپاری ترافیک از پیش نصب شده است. با بیشتر و بیشتر گوشی های با GPS مجهز، آن را ساده تر خواهد شد برای پیگیری الگوهای ترافیک نه تنها صرفه جویی در وقت شما در رفت و آمد صبح خود را، اما آن را آسان تر برای تعیین چه مدت و چه جاده ها شما می خواهید به سفر هنگامی که شما را در جاده بعدی خود را سفر.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما