بسیاری از جویندگان کار امروز ترجیح می دهید یک موقعیت آزاد بیش از یک به طور منظم به دلایل مختلف. اکثر مردم دوست دارند از خانه کار زیرا آنها می توانند زمان تنها به اندازه آنها به کار را در دست داشته اختصاص. کارفرمایان نیز این نوع از آرایش ترجیح می دهند زیرا آنها لازم نیست که برای فضای اداری و سربار دیگر پرداخت به عنوان آنها را به اگر آنها کسی به کار تمام وقت استخدام کرده اند.

Craigslist در تن از مواضع تبلیغات آزاد در سایت. برای کسی که به دنبال پیدا کردن یک موقعیت آزاد به عنوان یک طراح گرافیک بهترین مکان برای نگاه است در زیر “/ / طراحی هنر رسانه ای” بخش تحت شغل. یکی دیگر از محل در یک Craigslist در باید بررسی کنید بخش “پاره وقت” نیز تحت شغل است. در اینجا شما را کارفرمایان که قرار داده تا موقعیت آزاد بخشی زمان پیدا کنید.

کار طراحی گرافیک به راحتی می توان توسط یک مترجم آزاد گرفته شده بر اساس چه مقدار زمان او می تواند در روز اختصاص. بهترین چیز برای یک طراح مستقل انجام دهید این است که با ساخت سایت خود و نمایش آن برای دیگران به آغاز خواهد شد. هنگامی که مردم دیگر از وب سایت خود را و ببینید که چه نوع از استعداد او است، او موظف است برای پیدا کردن کار. طراح گرافیک باید از طریق تمام تبلیغات در Craigslist بروید و با مردم با این آدرس وب سایت و طرح های دیگر به عنوان نمونه. مردم کار به شما ملزم به افرادی که طرح آنها می خواهم.

یک طراح گرافیک مستقل کاملا چند فرصت در Craigslist ارائه او می تواند از طریق تمام پست توسط افرادی که نیاز به استعداد خود قرار داده است. یک ابزار جستجو می تواند بسیار مفید به طوری که مردم به دنبال شغل می توانید برای آنها استفاده از کلمات کلیدی ماندن بگیرید به روز نگاه کنید و همچنین.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما