صنعت اجاره دی وی دی به بودن در آخرین بخش از قرن گذشته است. حدود سال ۱۹۹۹، برخی از شرکت با ایده از یک سیستم اجاره دی وی دی آنلاین. این سیستم، زمانی که معرفی، کاملا یک موفقیت تبدیل شد آن را به عنوان راحتی با هیچ هزینه اضافی ارائه شده است.

از راحتی سفارش یک فیلم از خانه بسیار محبوب شد. و با امکانات اضافی مانند اجاره ارزان، بدون هزینه های اواخر و خرما به علت آن را واقعا گرفتار فانتزی از بازار است. حتی هزینه پستی را شامل نمی شد و بینندگان می تواند اینترنتی، سفارش ۲۴ ساعت شبانه روز، از یک مجموعه عظیمی از فیلم.

از همان آغاز، صنعت اجاره دی وی دی کاملا مد روز تبدیل شد و از آن منسوخ شده اجاره دی وی دی به طور کلی مغازه، که انواع هزینه اضافی با برچسب یک دی وی دی بود. در دسترس بودن آنلاین دی وی دی ساخته شده آن را بیشتر به عنوان محبوب بیننده مجبور به رفتن به هر جایی به تماشای فیلم های مورد علاقه خود.

این فرایند از سفارش دی وی دی ساده مانند قبل از هرگز تبدیل شد. بیننده فقط به حال به وب سایت اجاره دی وی دی شرکت مراجعه کنید، یک عضویت و از لیست فیلم های موجود در سایت را انتخاب نمایید. او سپس می تواند برای فیلم سفارش و فیلم می کنید از طریق پست کلاس اول به او در هیچ زمان تحویل در همه. در برخی از راه، صنعت اجاره دی وی دی نیز یک افزایش بزرگ به سیستم پستی از هر کشور داده شده است.

این بازیکنان بزرگ

اجاره دی وی دی توسط صنعت ایمیل توسط شرکت آمریکایی Netflix بکشد، در سال ۱۹۹۹ راه اندازی پیشگام شد را به استفاده از قدرت اینترنت و ارزان و تحویل از دی وی دی از طریق پست، در حالی که از بین بردن هزینه های اواخر و یا هر نوع اتهامات پنهان است. Netflix بکشد یکی از اولین معرفی اجاره دی وی دی آنلاین بود و قادر به گرفتن یک حق ثبت اختراع در این ایده کسب و کار بود. آنها از پیشگامان در صنعت اجاره آنلاین دی وی دی می باشد. Netflix بکشد مدل ایده آل برای کل صنعت است و هنوز هم این شرکت غالب در آمریکا

یکی دیگر از دی وی دی غول صنعت اجاره، Lovefilm، به تنهایی کنترل ۲۳ درصد از تمام اجاره دی وی دی از سراسر جهان است. Lovefilm ارائه بیش از ۲ میلیون دیسک در هر ماه. این شرکت مستقر در بریتانیا ارائه می دهد که انواع مختلفی از برنامه های عضویت و امکانات نیز می باشد.

یکی دیگر از بازیکن بزرگ در صنعت اجاره دی وی دی، فیلم های پرفروش کنترل بیش از یک چهارم از بازار و تاکید بر بخش آنلاین آن افزایش یافته است، با کیفیت احتمالا فقط به عنوان خوب به عنوان آجر و ملات فروشگاه. فیلم های پرفروش در ماه اوت سال ۲۰۰۵، دو میلیون مارس ۲۰۰۶ ادعا کرد یک میلیون مشتریان آنلاین، و سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ حدود سه میلیون نفر به پایان رسید.

نتیجه

صنعت اجاره دی وی دی بود رشد انفجاری در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و انتظار می رود به ادامه مطلب برای سال حداقل چند. هر چند رونق در این صنعت هنوز برای ایجاد تاریخ در دنیای سینما، صنعت اجاره دی وی دی احتمالا ادامه خواهد داد این رشد بیش از حد برای سال حداقل چند عنوان آن را برای تصویر بزرگ می رود، رانندگی بسیاری از مغازه ها ویدیو Street خارج از تاریخ در فرآیند.
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما