آیا شما دوستان خود را ترک کرده و احساس انرژی و یا تخلیه؟ آیا روابط خود را حمایت؟ آیا شما احساس می نگهبانی و یا باز کردن زمانی که در اطراف آنها. شما دوستان، و شما لذت بردن از دوستی خود را، اما آیا تا کنون در مورد مهم فکر روابط خود را هستند؟

چرا تمام سوالات؟

گاهی اوقات شما نیاز دارید که در دوستی ها و روابط با دیگران خود را نگاه کنید. داشتن دوستان یک بخش ضروری و زیبا از انسان بودن است. اما ما باید بسیاری از روابط مختلف و گاهی اوقات ما نیاز به تغییر آنهایی که ما را در اولویت.

چگونه بسیاری از دوستان دارید؟

شما ممکن است بسیاری از دوستان و یا فقط چند است. اهمیت است که تعداد اما ارزش آن دسته از دوستان است. نه، من در مورد ارزش پولی، اما ارزش از رابطه شما صحبت نمی کنم. روابط خوب می تواند فوق العاده در کمک به شما رفاه ارزشمند، پس از آن با کیفیت است که مهم است این است.

افراد دوستان شما هستند؟

تقریبا هر کس یک دوست و یا دوستان که خون آشام ها می باشد. نمی خون مکیدن نوع، اما پس از شرکت خود شما را ترک شما احساس تخلیه شده است. در برخی از روابط شما باید یک فرد متفاوت از شما در واقع می باشد. دوستی وجود داشته باشد که در آن شما احساس اجبار به دوستان به جای آن احساس طبیعی است. این روابط نه حمایت به شما و شانس آنها هستند حمایت به شخص دیگر و همچنین است.

چه رابطه حامی است.

هنگامی که دو نفر می توانند افتخار، احترام، و کمک به یکدیگر پس از این رابطه حامی می شود. گاهی اوقات ممکن است بیش از دیگر بدهد، اما پس از آن وضعیت می تواند معکوس. این یک هدیه متقابل است که کمک می کند تا هر دو نفر رشد و هدیه ای از دوستان واقعی است.

چرا روابط حمایتی اینقدر مهم است؟

هیچ کس نمی تواند انکار کند که زندگی پیچیده است. همه چیز در یک لحظه تغییر، و جاده گاهی اوقات بسیار دشوار می شود. زیر طول عمر رویای گاهی اوقات می تواند یک مسیر مانع پر شود، و دوستان خوب می تواند به شما کمک کند رویاهای خود برسد.

که در آن می تواند به شما پیدا روابط حمایتی؟

شما می توانید دوستان خوب را سفارش نمی در فروشگاه، اما شما می توانید به حوادث شما لذت بردن از رفتن. شما می توانید یک دوست خوب به مردم شما را ملاقات. درگیر در زندگی و پیدا کردن راه هایی برای دیدار با مردم است. بیشتر مردم شما را ملاقات شانس خود را از ملاقات با مردم با آنها شما می توانید یک ارتباط متقابل حمایت ساخت بهتر است.

هنگامی که شما حمایت؟

فراموش رابطه حامی واقعی معنی هر دو طرف درگیر و حمایتی است. بله، وجود خواهد داشت زمانی که یکی از دوستان بیشتر به رابطه از دیگری به ارمغان می آورد، اما باید آن را بده و بستان. به عنوان یک دوست حمایت شما کمک می کند و همچنین کمک می کند و دوست شما حامی شما باشد.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما