آیا می دانید برو هر روز، هزاران نفر از مردم وب سایت YouTube مراجعه کنید؟ همه آنها علاقه مند به تماشای تعداد نامحدودی از فیلم های مختلف هستند، برخی به آنها را به خنده، برخی از آنها را به گریه، و برخی برای کمک به آنها یاد بگیرند که چگونه به انجام کاری جدید و یا فقط چیزی است که آنها را فراموش کرده اند به انجام یاد بگیرند.

به طور معمول یوتیوب آسان است برای دور های زیر را دهید روی صفحه و یا فقط با استفاده از مغز خود را، اما از زمان به زمان، شما گیر، و سپس هنگامی که این اتفاق می افتد شما نیاز به کمک، که به کمک می آید در شکل از مرکز راهنمای YouTube.

در حال حاضر من می توانم در اینجا برخی از شما را به خوبی و گفت بله، اما ما باید به این به اصطلاح مراکز کمک بوده است و آنها در تمام هیچ کمک بودند، در واقع شما نیاز به یک مدرک به فقط دور مرکز کمک را دریافت کنید. اما من به برخی از اخبار بسیار خوبی برای شما، از مرکز راهنمای YouTube است، دوست ندارم که در همه. این مرکز راهنمایی بسیار دوستانه و بسیار آسان به اطراف است.

هنگامی که شما در مرکز راهنمایی می رسند، شما قادر به درخواست کمک در طیف وسیعی از افراد خواهد بود. به عنوان مثال شما ممکن است به کمک در چگونه می توان فیلم خود را نیاز – هیچ کمک ترس است که در اینجا، آنها به شما را توسط دست و به شما بگویم چه نوع محتوا شما می توانید در سایت قرار داده است، و همچنین چگونه به بهترین فیلم ها با کیفیت در ساده برای درک راه است.

اگر شما نیاز به کمک در ویدیو را آپلود کنید، سپس مرکز راهنما می آید به نجات، در این بخش به شما می گویند چگونه آن را انجام، همراه با راهنمایی های مفید از جمله چه مدت آن را برای آپلود ویدیو خود را. ….. به علاوه راهنمایی وجود دارد اگر هر چیزی ممکن است به اشتباه.

اینها فقط تعداد کمی از موارد بسیاری هستند که در بخش کمک پوشیده شده است. اما همانطور که گفتم یوتیوب است بسیار آسان به درک، و استفاده، و اگر شما می دانید که چگونه به آپلود یک فایل و سپس شما باید واقعا یک مشکل، اما آن را بزرگ می دانم که اگر شما اجرا به برخی از مشکلات است، پس از آن شما یک آسان بزرگ برای استفاده و درک بخش راهنما.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما