اغلب، هنگامی که آزمایش برای دیدن اگر برجستگی در ناحیه تناسلی ممکن است زگیل تناسلی، دکتر سرکه روی دست اندازها قرار داده است. سرکه تا حدی ساخته شده تا از اسید استیک، و هنگامی که آن را به آلت تناسلی مرد یا گردن رحم استفاده می شود، زگیل به رنگ سفید. به یک نگاه دقیق تر در زگیل بعد از آنها سفید تبدیل شده اند، دکتر ممکن است یک کولپوسکوپی، یک ابزار با بزرگنمایی لنز قدرتمند استفاده کنید.

زگیل تناسلی اغلب غیر ممکن است برای دیدن با چشم غیر مسلح می باشد. به همین دلیل است کولپوسکوپی استفاده شده است. اما، حتی زمانی که یک کولپوسکوپی شود، نه همه مناطق سفید لزوما زگیل تناسلی. این است که چرا سرکه به تنهایی همیشه قابل اعتماد در تشخیص زگیل تناسلی است. دکتر ممکن است مجبور به انجام بیوپسی در صورتی که هنوز نامشخص در مورد ضربه می باشد.

سرکه در راه های دیگر استفاده می شود. برخی از پزشکان استفاده از آزمون که شامل سرکه، به عنوان یک بسته بندی اسید مراجعه کننده به. این یک پارچه یا گاز نوار که در سمت چپ غوطه ور شدن در سرکه، که تا حدودی ساخته شده تا از اسید استیک است. پارچه است و سپس در اطراف ناحیه تناسلی از بیمار به مدت ۱۰ دقیقه پیچیده می شود. بخش هایی از بدن که به رنگ سفید مشخص می شود زگیل تناسلی.

سرکه است درمان در برخی از سنت های محلی برای زگیل تناسلی است. برخی می گویند که سرکه سیب می شود از زگیل تناسلی خلاص شوید. هر شب، قبل از اینکه به رختخواب بروید، شما قرار است برای قرار دادن یک توپ پنبه در سرکه سیب و درخواست آن را به زگیل. سپس، شما یک گروه کمک بیش از آن قرار داده است. هنگامی که شما از خواب بیدار در صبح، شما را خاموش گروه کمک و توپ پنبه. شما قرار است برای انجام این کار هر روز به مدت یک هفته، هر چند در برخی موارد از آن طول می کشد. اگر شما یک سیستم ایمنی ضعیف، و یا اگر زگیل به ویژه بزرگ یا شدید بود، ممکن است شما را به انجام آن برای هفته ها. کسانی که شیوع بیماری های شدید تر می توانید زگیل تناسلی خود را مستقیما در یک راه حل سرکه یک یا دو بار خیس در روز است.

دلیل سرکه سیب کار می کند این است که اسید مالیک و اسید استیک، و این مبارزه قارچ، باکتری و ویروس ها. اسید در کار سرکه با اسید طبیعی در بدن خود را به ایجاد یک ترکیب جدید است که مبارزه با باکتری. به همین دلیل است سرکه سیب است که اغلب برای مشکلات پوستی مثل جوش و گزش حشره استفاده می شود.

اگر شما تصمیم به درمان را در دست خود، همیشه به دکتر خود صحبت کنید اول بنابراین شما می دانید خطرات. برخی از درمانها که شما می توانید در خانه انجام دهید می تواند باعث تحریک پوست، آسیب پوست و دیگر عوارض جانبی ایجاد، بنابراین مهم است که بدانید آنچه شما انجام می دهند.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما