تاریخ چین غنی و پیچیده است. تاریخ طب چینی و طب سوزنی کمتر است. شواهد قدمت آن به سلسله شانگ (c.1000 BC) یک رویکرد نسبتا پیچیده ای جهت مشکلات پزشکی وجود دارد. حفاری باستان شناسی انواع اولیه سوزن های طب سوزنی کشف کرده اند، و بررسی شرایط پزشکی یافت محاط شده بر استخوان قدمت آن به این زمان.

در همراهی با تاکید چینی در تعادل و حکومتی از نیروهای طبیعت، به نظر میرسد که شیوه های پزشکی از طریق مشاهده از جهان طبیعی توسعه یافته است. بسیاری از حالت برازنده در Taiji و چیگونگ از مشاهده رفتار حیوانات ساقه. به عنوان مثال، حرکات غازها وحشی اساس دایان چیگونگ، که به نقاط طب سوزنی و بدن انرژی مربوط این جنبش را تشکیل میدهند.

شواهد روشنی از فرهنگ های shamanic موجود در تمدن آسیایی وجود دارد و بسیاری از شیوه جادویی اعتقاد به در پایه و اساس تاریخ طب سوزنی چینی دروغ . در قرن ششم قبل از میلاد، ارتباط بین شمن و پزشک روشن بود. کنفوسیوس شده که گفته است که “یک مرد بدون تداوم هرگز یک شمن خوب و یا یک پزشک خوب خواهد” به نقل از.

این عمل از هر دو طب سوزنی چینی و ماساژ در شیوه ای تجربی از طریق مشاهده اثرات آنها در بخش های خاصی از بدن و در بیماری های خاص تولید می کند. طب سوزنی در اوایل با استفاده از تکه های استخوان تیز قبل ابزارهای دیگر توسعه داده شد انجام گرفت.

در قرن اول میلادی، اولین و مهم ترین متن کلاسیک در طب چینی تکمیل شده بود. این کار، شناخته شده به عنوان کلاسیک داخلی (هوانگ دی نی جینگ)، در طول قرن ها توسط نویسندگان مختلف وارد شده بود و به شکل یک گفت و گو بین افسانه ای امپراتور زرد و وزیر او چی بو در موضوع پزشکی.

این کتاب فراهم می کند پایه و اساس تاریخ طب سوزنی چینی و در طول قرن ها این اساس گسترش یافت و آثار خاص در طب سوزنی و داروهای گیاهی در پدید آمده است. درست در قرن بیستم، بسیاری از طب چینی سنت که در طول این دوره از ۳۰۰۰ سال قبل ایجاد شده بود منعکس شده است. در آن زمان، با این حال، فرهنگ غربی نیز ایجاد شد تاثیر در چین است. پاسخ اولیه برای نظریه سنتی بر اساس یین و یانگ و پنج عنصر به عقب نشینی تحت وزن تفکر علمی در غرب بود. در آن زمان کمونیست ها قدرت را در چین در سال ۱۹۴۹ صورت گرفت، یک معضل واقعی در مورد چگونه به بهترین وجه با تقسیم آشکار بین شیوه های پزشکی غربی است و کسانی که به دنبال پزشکان سنتی چینی وجود دارد.

در سال ۱۹۵۴، تاریخ طب سوزنی چینی زمانی که دولت رسما پزشکان سنتی به عنوان نمایندگی از میراث پزشکی به سرزمین مادری »به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شروع به توسعه موازی از شیوه های پزشکی غربی و چینی. متون از مراکز عمده آموزش در چین ترجمه شده است، و تلاش شده اند را به اصول طب چینی در دسترس را به خواننده غربی است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما