در جذب مشتریان بیشتر به ثبت نام و یا شاید افزایش پوشش های موجود خود را، ارائه دهندگان بیمه در گرفته اند به ارائه بیمه خودرو تخفیف. این تخفیف در اغلب به عنوان رفتار و یا پاداش به بیمه برای سابقه رانندگی بی عیب از نظر حوادث وسایل نقلیه و جرائم داده شده است. اگر شما یک ادعا برای یک دوره معینی از زمان ساخته شده است یا یک دوره رانندگی تدافعی تایید قرار گرفته اند، شما واجد شرایط برای چنین تخفیف می باشد.

علاوه بر رانندگان، شرکت های بیمه تمایل به هم به نفع وسایل نقلیه با خوب امتیاز ایمنی. که به خوبی با ویژگی های از قبیل کیسه های هوا، سیستم ترمز ضد قفل، و همچنین مکانیزم ضد سرقت و سیستم موقعیت یابی جهانی مجهز، آن را نشان می دهد که شما صاحب یک خودرو مسئول هستند و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از ایمنی خودرو و امنیت در گرفته اند و از جاده خارج.

عوامل دیگر برای در نظر گرفتن سن بیمه شده و همچنین به عنوان وسیله نقلیه می باشد. قدیمی تر آنها، بالاتر حق بیمه تمایل به دریافت کنید. اگر وسیله نقلیه خود را به طور معمول در یک منطقه جرم و جنایت خیز و یا ساعت در واقع بالاتر از حد متوسط ​​مسافت پیموده شده، این نیز حق بیمه و تخفیف را تحت تاثیر قرار.

از آنجا که اکثر ارائه دهندگان بیمه نیز دیگر اشکال بیمه مانند زندگی، خانه ارائه و بسیاری دیگر، خرید بیمه نامه های متعدد از بیمه گر همان حق شما را به تخفیف بیشتر. برخی از شرکت های بیمه ارائه تخفیف که ترکیب انواع مختلفی از بیمه با بیمه خودرو. از آنجا که اکثر خانواده های خود را بیش از یک وسیله نقلیه، بیمه همه آنها را از نتایج همین منبع در بیشتر بیمه خودرو تخفیف. برخی قوانین منطقه ای و یا دولت اجازه می دهد برخی از کاهش برای ساکنان دولت و یا صاحبان انواع خاصی از وسایل نقلیه. به عنوان یک گام به جلو برای حفظ محیط زیست، صاحبان وسایل نقلیه سبز برای سهم خود را با تخفیف شناخته شده است. این وسایل نقلیه می تواند ترکیبی، برق و یا در حال اجرا در انرژی و منابع تجدید پذیر است.

شاید در ارتقای آموزش و پرورش بهتر، برخی از شرکت های بیمه ارائه تخفیف به پدر و مادر کودکان خوب دستیابی به. نمرات خوب برابر حق بیمه کمتر که می تواند به ارائه بهتر و یا سفرهای تعطیلات را ترجمه کنید. صاحبان بیمه و همچنین عضو سازمان خودرو و یا وابسته به موسسات مقدماتی هستند به صرفه جویی بیشتر بهره مند شوند.

بیمه بیش از تمایل به ارائه تخفیف اگر شما به دنبال به گرفتن بیمه نامه های متعدد می باشد. نگاهی هم به اطراف مغازه و قبل از امضای قرارداد با هیچ به طور خاص درخواست برای روشن.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما