حقیقت این است که هیچ یک شرکت یا سیاستی را که در نظر گرفته وجود دارد "بهترین بیمه اتومبیل." واقعیت این است که برای هر فردی است که سیاست این است که بهترین ها را برای شما وجود دارد. سه نوع اصلی از سیاست های بیمه خودرو در دسترس را به راننده متوسط ​​وجود دارد. پوشش مسئولیت، پوشش جامع، پوشش برخورد.

به طور کلی، پوشش مسئولیت حداقل هزینه است و پس از جامع، پس از آن برخورد بودن گران ترین. با این حال، بسیاری از عوامل که به هزینه یک سیاست وجود دارد. سن راننده اولیه، محل از خودرو به بیمه، ساخت و مدل خودرو، سابقه محرک اصلی رانندگی، و حتی رتبه بندی ایمنی خودرو همه را به در نظر گرفتن هزینه از سیاست خود را بروید.

طبق قانون، هر ماشین است که ما در ایالات متحده رانده باید بیمه. ماهیت اجباری از این می توانید آن را وسوسه انگیز به خرید ارزان ترین سیاست امکان پذیر است، به خصوص اگر شما یک فرد ثروتمند نیست. افراد بسیاری که فرض و خرید ارزان ترین بیمه ممکن است تنها برای پیدا کردن پس از یک حادثه یا یک سرقت که سیاست آنها خریداری چیزی را پوشش نمی دهد! بهترین بیمه اتومبیل به احتمال زیاد ارزان ترین است. پوشش مسئولیت هر گونه آسیب به ماشین خود را که در یک تصادف رخ می دهد، صرف نظر از راننده مقصر است پوشش نمی دهد. همچنین این و سرقت و یا خودرو، که می تواند شما را یک راننده خودرو کمتر با عرض پوزش ترک پوشش نمی دهد.

پوشش جامع یک خودرو به سرقت رفته پوشش است و معمولا فقط کمی گران تر از پوشش مسئولیت. هنگامی که به بیمه اتومبیل می آید، بهتر است به یک ادم ارزان خر کنید زیرا ممکن است نهایت از دست دادن خیلی بیشتر در پایان. جامع تقریبا هر چیزی به غیر از یک برخورد، مانند بلایای طبیعی یعنی پوشش میدهد. باران و یا آتش.

پوشش برخورد به شما پوشش کامل ترین دهد و به این دلیل، آن است که معمولا بسیار کمی بیش از پوشش جامع، به طور متوسط ​​۵۰ درصد بیشتر است. پوشش برخورد از هر گونه آسیب از یک تصادف از هر نوع به ماشین شما انجام می شود، آن است که آیا از برخورد با خودرو یا توفنده به یک درخت را پوشش میدهد. این نوع از سیاست نیز همه چیز است که تحت جامع تحت پوشش را پوشش میدهد. اگر چه پرداخت های ماهانه ممکن است گران آنها را می پرداخت کردن هم بزرگ در مورد یک حادثه بزرگ و یا هر نوع دیگر از حادثه.

به خاطر داشته باشید این است که همیشه یک کسر است که باید پرداخت می شود زمانی که شما یک فایل وجود دارد ادعا. معمولا، بالاتر معافیت خود را، پایین تر از پرداخت های ماهانه می باشد. یکی ممکن است وسوسه به انتخاب کردن برای یک کسر بالا به حفظ پرداخت های ماهانه خود را، اما این تاکتیک کوته بینانه است و می تواند شما را در عقب گاز گرفتن و یا شما تا به حال نیاز به ایجاد یک ادعا.

امیدوارم که این راهنمایی و اشاره گر کمک کرده اند شما را در بهترین بیمه اتومبیل برای شما تصمیم می گیرید!

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما