مردان دوست ندارند به بحث در مورد استمناء. خود لذت من هنوز هم در طنز کودکانه احاطه شده و متاسفانه این دیدگاه مردان از عشق به خود رشد بازمانده هست. این شرم آور هست آن را به عنوان توقف مردان از داشتن بسیاری از سرگرم کننده نه تنها به همراه خود بلکه مانع آنها را در یک اتاق خواب به همراه شریک زندگی خود.

اگر یک آقا بود که باز و آگاه به آزمایش به که استمناء را به یک بخش حیاتی پس از آن بچه ها در سراسر جهان می تواند شروع به از آن لذت ببرید خیلی افزایش در اتاق خواب و یا هر جایی که آنها را انتخاب کنید به عشق. آن را از طریق استمناء که مردان توانید پیدا کردن آنچه که دوست دارند و پس از آن عبور که به یک شریک که می توانید از این اطلاعات برای ایجاد رابطه جنسی زیاد لذت بخش تر هست استفاده کنید. این به نفع هر دو نفر در رابطه زیرا حتی شریک خواهد انجام گرفت زیاد لذت بردن خود دیدن شریک زندگی خود داشتن یک تجربه وابسته به عشق شهوانی.

راه های بسیاری برای استفاده خود لذت بخش را به پیدا کردن اطلاعات افزایش در مورد شما وجود دارد. اولین چیزی که به یاد داشته باشید مردان هست که به خودتان زمانی را به تنهایی می دهد و به مطمئن شوید که شما آسوده هستند و شما هیچ رفتن به پریشان. این یک سوال در مورد یک یدک کش سریع نیست و پس از آن از شما زیاد متشکرم. دیگر شما را نگه دارید و کسی را دست انداختن خود بهتر هست به اوج لذت جنسی و در نتیجه خواهد بود.

یک روش سریع و آسان هست به جلق زدن به صورت عادی اما به عنوان شما احساس می کنید که شما در حال گرفتن نزدیک به نقطه از تعداد توقف اوج به سی و سپس مجدد شروع می شود. اگر شما این روند را تکرار پنج بار قبل از آن در نهایت اجازه دادن به خودتان ارگاسم واقعا یک تجربه فوق العاده خواهد بود و به اوج لذت جنسی خواهد انجام گرفت ده بار بهتر هست. جایزه اضافه شده از این روش این هست که برای کسانی که به همراه انزال زودرس مبارزه و یا مشکل حفظ نعوظ پیدا خواهد انجام که این روش به همراه هر دو مشکلات در طول زمان کمک خواهد انجام. این یک سوال از شما بچه ها تعلیم هست. این روش را می توان به همراه یک شریک که می تواند به شما کسی را دست انداختن و اضافه کردن در بحث کثیف به واقعا مجموعه ای از خلق و خو و شما را کشیدن استفاده می شود.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما