ردیابی تماس از ویژگی های جدید هست که گوگل AdWords ارائه می دهد به تبلیغ کنندگان به آنها را فایده از مزایای اضافی که می تواند نیکو میباشد برای کمپین تبلیغاتی خود را. این ممکن هست یکی از ویژگی های نیکو هست که واقعا برای شما نیکو هست اما درک تکمیل به اولین ساخته شده هست.

هنگامی که یک مشتری خاص به شماره در تبلیغ خود را به همراه پاسخ از ویژگی های ردیابی، آن را به طور خودکار به سایت & # 39 خود را؛ ها تعداد و Google AdWords توجه داشته باشید این پاسخ هست. شما می توانید از تعداد تماس های تولید شده توسط هر یک از کمپین های تبلیغاتی خود را از جمله مدت زمان تماس می نماید.

این ممکن هست برای شما نیکو برای لحظه ای، دلیل این که شما هنوز هم برای کلیک ساخته شده بر روی تبلیغات خود و نه برای تعداد تماس های تولید شده توسط این ویژگی های جدید پرداخت. اما آن را نمی توان به همراه تخفیف که بعد؛ شما احتمالا برای تماس های ساخته شده به همراه این ویژگی عنوان شده هست.

این نیکو نیز خواهد انجام گرفت اگر شما یک راه برای پیگیری مشتریان به همراه استفاده از کدهای ناحیه خود را به طوری که شما می توانید پیگیری مانند ارسال و ایجاد -mails و یا احتمالا از طریق سایت های شبکه های اجتماعی هست. این خواهد بود که خدمات به مشتریان نیکو و می تواند پاسخ به مشتریان نیکو هست.

یک کسب و کار به وضوح می خواهد بداند که در آن مشتریان می آیند، آیا این افراد تبلیغات خود را مشاهده کرده اند، اطلاعات رو از افراد دیگر، و یا از منبع دیگری. این هست که در هر کسب و کار سنتی اما همچنین می تواند عملی در کسب و کار آنلاین می میباشد به طوری که شما می دانید که اگر شما واقعا یک کمپین تبلیغاتی موفق داشته میباشد.

شما می دانید که اگر مشتریان شما به عنوان یک نتیجه از پرداخت شما در هر کمپین تبلیغاتی کلیک کنید و یا از منابع دیگر آمده هست. به همراه استفاده از این ویژگی های جدید ردیابی تماس از گوگل AdWords شما می دانید که تماس گیرنده که به سایت شما آمد هستند که ناشی از مبارزات انتخاباتی آگهی خود را.

ردیابی تماس مطمئنا می تواند انجام نیکو به کمپین AdWords به دلیل تماس به راحتی می تواند انجام شود اما یک محدودیت این هست که عدد اختصاص یافته نمی تواند شما را به نگه داشتن برای همیشه. این اعداد به طور مداوم تغییر به طوری که تبلیغ کنندگان مشکلات در این زمینه داشته میباشد.

این ویژگی جدید از Call AdWords گوگل می تواند کمک بزرگی برای مبارزات انتخاباتی آگهی خود را به عنوان زمانی که شما به همراه استفاده از شماره اختصاص داده شده و شما دسترسی داشته باشند در ردیابی این عدد هست. اگر این تغییر هست و مشتری هنوز هم به همراه استفاده از همان تعداد، و سپس شما به هیچ وجه از ردیابی در صورتی که تماس از تبلیغات خود آمد دارند.

تماس گیرندگان از کمپین های تبلیغاتی دیگر خود را نمی توان به همراه این ویژگی ردیابی و به عنوان موفقیت پرداخت خود را در مبارزات انتخاباتی کلیک از طریق لغات شمارش نیست. این قابلیت ردیابی تماس های جدید به AdWords هست و هنوز هم نیاز به مشاهده شود اگر آن را واقعا می دهد مزایای بهتر به تبلیغ.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما