اگر احساس می کنید که زندگی جنسی شما بهتر می شود و فقط شور و شوق خود را از دست داده است، شما برای درمان هستید. دریافت یک کتاب کوماتا سوترا و استفاده از آن به زندگی در اتاق خواب شما ممکن است فقط چیزی است که زندگی عاشقانه شما مورد نیاز است. تلاش برای چیزهایی که برای شما و شریک زندگی تان در اتاق خواب جدید است، راهی عالی است که دوباره این جرقه را در اتاق خواب دوباره بگیرید. Kama Sutra مکان هایی را برای شما و شریک زندگی شما معرفی خواهد کرد که هرگز نباید سعی و یا حتی شنیده باشید. مکان های زیادی وجود دارد که می توانید به این موقعیت ها و تکنیک ها دسترسی پیدا کنید تا بتوانید آنها را امتحان کنید. دستيابي به کتابچه راهنمايي که پر از اين موقعيتهاست، بهترين شرط است. این همچنین، جایی که شما می توانید عکس های موقعیت کامه سواترا را مشاهده کنید که به شما نشان می دهد همه موقعیت هایی که شما از دست داده اید. کتابچه راهنمای کما سوتر بسیار بیشتر از یک کتاب است. در کتاب، هر موقعیت جنسی انسانی ممکن است درون آن ذکر شده باشد. نه تنها موقعیت هایی که در داخل کتاب وجود دارد، بلکه عکس هایی از Kama Sutra وجود دارد که به شما کمک می کند تا به حالت خلق بپردازید. هنگامی که شما حرکت می کنید تا سعی کنید زندگی جنسی شما را بهبود ببخشید، شریک زندگی خود می داند و از لذت های اتاق خواب نیز لذت خواهید برد.

اگر به دنبال دستی کتاب Kama Sutra باشید، در حال شانس هستید . شما متوجه خواهید شد که این کتاب در بسیاری از مکان های مختلف در دسترس است. شما می توانید آن را در فروشگاه کتاب محلی خود، و همچنین آنلاین پیدا کنید. با این حال، مطمئن شوید که شما به تغییرات مختلف کتاب نگاه می کنید. انواع مختلفی وجود دارد. بعضی از آنها کما سواترا واقعی عکس هایی از مردم واقعی که موقعیت ها و تکنیک ها را نشان می دهند و دیگران دارای نقاشی هایی هستند که موقعیت ها و تصاویر را از بین می برند. با این حال، همه آنها با دستورالعمل در موقعیت ها آمده و دوست داشتن مشاوره نیز هست.

اگر شما کمی در مورد خرید یک کتاب کوماتسوتا کمی خجالت نکشید، نمی شود. این کتاب را دریافت کنید و از طریق آن ASAP را دنبال کنید. شما خیلی خوشحال خواهید شد که یک بار نگاهی اجمالی به عکس هایی از موقعیت های کوماتو سوترا می کنید. شما باید خوشحال باشید که به شما کمک کرده اید و نمی توانید بیش از حد خجالت بکشید و آن را دریافت کنید!

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما