ابتدا باید یک فایل PHP جدید ایجاد کنیم: simplecarloancalculator.php. یک فایل پی اچ پی توسط سرور وب به عنوان یک فایل HTML معمولی به جز برای کد نوشته شده درون تگ php ارزیابی شده است.
ما شروع به ایجاد فرم ماشین حساب وام خودرو فرم HTML ارسال داده ها به این صفحه وب است.

قیمت خودرو: مدت: نرخ بهره: کد بالا یک فرم را با سه جعبه متن و یک دکمه ایجاد می کند.

 قیمت خودرو: ___
 مدت: ___
 نرخ بهره: ___
 [Calculate]


می تواند ترجمه شود:
هنگامی که دکمه محاسبه فشار داده می شود، داده ها در جعبه های متن به صفحه به نام simplecarloancalculator.php ارسال می شود (صفحه ای که همه ما آماده داریم در مرورگر وب ما بارگیری شده است). صفحه کنونی simplecarloancalculator.php بارگیری خواهد شد و ما به داده های وارد شده به فرم در آرایه با نام $ _POST دسترسی خواهیم داشت.
برای استفاده از داده های وارد شده در جعبه متن ماشین قیمت ما از $ _POST [carPrice] استفاده می کنیم، که carPrice نامی است که در فرم بالا استفاده می شود. از آنجایی که ما در حقیقت با استفاده از کد PHP قبل از ایجاد فرم، کد را در فرم قرار می دهیم.

کدگذاری پی اچ پی

ما از دو عمل و یک متغیر آغاز خواهیم کرد.

Isset () – تابع برای تست اگر متغیر است [returns true / false].
Empty () – تابع برای تست اگر متغیر خالی است [returns true / false].
$ CarPrice – متغیر برای ذخیره قیمت ماشین در.

به نظر می رسد isset () و خالی () انجام می دهند تقریبا یکسان است، اما من به زودی تفاوت کمی و بسیار مهم را توضیح می دهد.
اجازه دهید یک قطعه کد را بررسی کنیم.

اگر (isset ($ _ POST ['carPrice']) &&! خالی ($ _ POST ['carPrice']))
{
$ CarPrice = check_input ($ _ POST ['carPrice'])؛
}
دیگر
{
$ CarPrice = 0؛
}
Isset ($ _ POST ['carPrice']) -> اگر چیزی در texbox به نام carPrice نوشته شده باشد (حتی اگر جعبه خالی ارسال شود) درست خواهد شد.
خالی ($ _ POST ['carPrice']) -> اگر چیزی در $ _POST نیست ['carPrice'] (درست هنگامی که صفحه صفحه بارگذاری می شود درست است).

عبارات ترکیبی (لطفا قبل از عملکرد خالی توجه داشته باشید) مورد بررسی قرار می گیرد:
اگر چیزی در جعبه متن با نام carPrice تایپ شد و جعبه خالی نبود. متغیر $ carPrice
برای این چیزی تنظیم خواهد شد، در غیر اینصورت متغیر $ carPrice به ۰ تعیین خواهد شد.

همان روش برای مدت و interestRate نیز نیاز است، ایجاد متغیر $ term و $ interestRate، اما این کد اینجا تکرار نمی شود
زمان انجام کار ریاضی.
بعدا یک تابع با سه پارامتر ورودی $ totalLoan، $ years و $ interest ایجاد خواهیم کرد. سپس تابع هزینه هر ماه را به کل دلار برمی گرداند.

محاسبه تابع محاسبه طول عمر ($ totalLoan، $ years، $ interest)
{
$ tmp = pow ((1 + علاقه / ۱۲۰۰))، ($ سال * ۱۲))؛
بازگشت دور (($ totalLoan * $ tmp) * ($ interest / 1200) / ($ tmp – 1))؛
}

مرحله بعد از استفاده ما از تابع جدید ایجاد شده و انتقال متغیرهای ما به عنوان استدلال استفاده خواهد شد.

$ MonthlyCost = محاسبه موقتتقاد (Costs $ car، $ term، $ interestRate)؛

و ما انجام شده است! تقریبا، ما باید قیمت در صفحه وب را چاپ کنیم. برای انجام این کار از تابع اکو استفاده می کنیم که متن را به صفحه وب منتقل می کند.
اکو ($ monthlyCost)

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما