هر کسی که در برخی مواقع آموزش می دهد، تا حدودی انجام داده یا هنوز فشارهای آن را انجام می دهد. مشکل این است که اکثر مردم واقعا کار سختی در بهبود فشار در کار ندارند. Pushups معمولا برای گرم کردن یا خنک شدن در پایان تمرین انجام می شود.

بسیاری از مردم احترام زیادی نسبت به آنچه را که می توانند و برای بدن انجام می دهند، به عهده نمی گیرند. من می دانم که بیش از یک میلیون فشار در بیش از سی سال آموزشم انجام داده ام. در آن سی ساله آموزش و انجام pushups من همیشه سعی می کنم و کشف بهترین راه برای بهبود تعداد pushups من می توانم انجام دهد.

من سعی کردم هر راه ممکن تلاش برای افزایش تعداد من و هرگز نوع اطلاعاتی در مورد بهبود تعداد pushups وجود دارد. من فکر کردم و سعی کردم آن را بفهمم یکی از راه هایی که من برای افزایش تعداد آن فکر کردم این بود که زمانیکه فکر میکردم تقریبا یک حرکت مشابه است و البته من متوجه شدم که چیزی از حقیقت دورتر می شود.

بنابراین فشار دادن نیمکت به من کمک نکرد. من تصور می کردم که من نیاز به بهبود استقامت دارم چون انجام فشارهای من باعث شد تا تنفس سنگین به سرعت انجام شود که من را آرام کرد. راه دور به من کمک نکرد.

اولین بار است که من در یک تمرین بسیار فشارهای عصبی را انجام دادم زمانی بود که در یک دبیرستان در سال تحصیلی ۱۲۰۰ ساله شدم. اما هنوز نمیتوانم دریابم که چگونه باید برای افزایش فشارهای من، از جمله انجام pushups، تمرین کنم.

سپس به کارشناسان درباره صحبت کردن در مورد استراحت صحبت کردم و اجازه دادم بدن را ببوسم و تمرین نکنم، جای تعجب نیست که من بهتر نمیتوانم، به این دلیل که من به اندازه کافی کار نکردم.

دو اسرار که تعدادی از فشارهای من را می توانست انجام دهد این است که داشتن یک بدن کارآمد قوی تر و تمرین با تمرینات روحی کوتاه مانند sprint، jumping rope، burpes و غیره

آموزش این راه اجازه داد که بدنم بدون اکسیژن (بی هوازی) بدون اکسیژن (هوازی) تمرین کند. آموزش وزن و فاصله در حال اجرا نیاز به آموزش سیستم بی هوازی. اسپرینت، طناب پریدن، burpes، pushups نیاز به آموزش سیستم بی هوازی برای واقعا برتری دارند.

مردان در ارتش، پلیس ایالتی، هنرهای رزمی و هنرهای رزمی ترکیبی از این نوع آموزش ها برای بهبود فشارهای خود بهره مند شدند.

آموزش سریع و انفجاری بدن شما را تقویت می کند و به شما قدرت و تهدید را می دهد تا تعداد فشارهایتان را به دورتر از آنچه که تا به حال فکر کرده اید، بهبود بخشید.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما