شما همگی میدانید که استخوانهای شما قویترین بخش بدن شما هستند. همانطور که آنها به بدن شما اعطا شده اند، ساختن بدن خود را حفظ می کنند و برای محافظت از اندام های داخلی خود، استخوان های شما باید همیشه قدرت خود را حفظ کنند. البته، شما نمی توانید از شرایط خارجی و غیر منتظره از آسیب رساندن به استخوان ها جلوگیری کنید. اما تا آنجا که می توانید، می توانید از آن جلوگیری کنید.

احتمالا یکی از بهترین راه هایی است که می توانید استخوان هایتان را محافظت کنید، این است که بدانید که چقدر نیرویی هستند که قادر به انجام آنها نیستند، . استخوان های شما واقعا قوی هستند در حقیقت گاهی اوقات آنها حتی بیشتر از فولاد در نظر گرفته می شوند. اما در اصل، اگر شما استخوان های خود را با ابعاد مکعبی تقسیم کنید، هر یک از آنها می تواند وزن هر وسیله ای معادل ۱۹،۰۰۰ پوند یا تقریبا ۸،۶۲۶ کیلوگرم را داشته باشد.

با این وجود، با توجه به نیرو، نیاز به درک متفاوتی دارد. همانطور که اکثر متخصصان می گویند، استخوان های شما می توانند با توجه به نیرویی که آنها تحویل داده می شوند، به روش های مختلفی عمل کنند. نیروی بیشتری که به یک استخوان اعمال می کنید، ساده تر آن است که آن را شکستن.

در برخی از مطالعات، متوجه شدیم که استخوان ها می توانند در مورد ۳،۳۰۰ نيوتن نیرويی را در صورت رها کردن و تا ۴۰۰۰ نیوتن اگر بر روی استخوان ران منتشر شود. دنده ها می توانند مقدار کمتری از نیروی خود را بگیرند، زیرا نسبت به استخوان ران نسبتا نازک هستند.

اما این تنها تخمین زور نیرویی است که می تواند شما را به شکست تبدیل کند. این بدان معنا نیست که این محاسبات حداقل مقدار نیرویی است که استخوان های شما می توانند انجام دهند. در حقیقت، آنها به سادگی تخمین زده می شود در بین، زیرا هنوز هم به تراکم و قدرت استخوان های شما بستگی دارد. البته، استخوان های شما کمتر از ۳۳۰۰ نیوتن نیرویی را در صورت ضعیف شدن و تراکم کمتر می توانند اداره کنند. بنابراین، ابتدا باید قدرت استخوان های شما را کنترل کنید تا از شکستگی بیش از حد و شکستگی های احتمالی جلوگیری کنید.

عالی است که برآوردهای چگونگی استخوان هایتان را قبل از رسیدن به نقطه شکست آنها، بدانید. پیشنهاد شده است که ابتدا با پزشک یا استئوپات مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که استخوان های شما در شرایط سالم قرار دارند. آنها ممکن است بتوانند تمرینات را برای حفظ قدرت استخوانی تجویز کنند یا به شرایط احتمالی آینده که ممکن است مشکالت را به همراه داشته باشند، به شما هشدار دهند. استئوپات مورد اعتماد شما فرد مناسب است که باید در مورد تمام مشکلات استخوانی صحبت کنید.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما