مصرف کنندگان هوشمند همیشه مایل هستند که از بدهی های غیر ضروری اجتناب کنند. با این حال، این به این معنا نیست که شما نیاز دارید که از نیازها یا چیزهایی که در این زندگی به دنبال آن هستید اجتناب کنید. کلید این است که واقع بین باشیم. هزینه های معقول و صرفه جویی در عادات را توسعه دهید. این در اصل پیش بینی مالی شخصی است. طرح شما باید رفتار مناسب پول را شکل دهد.

سیاست های هزینه ای را که برای رسیدن به آن آسان است، گسترش دهید. شما نباید با تمایل به صرف کردن مبارزه کنید. در عوض، نیاز به هزینه های معقول را بدون در نظر گرفتن تعهدات مالی درک کنید. ضروری است که دستورالعمل های مذکور را به شیوه های معمولی تبدیل کنید. تصمیمات خود را بر اساس آن چه که برای صندوق های شخصی شما مناسب است لمس کنید.

یک بودجه عقلانی ایجاد کنید. پیگیری درآمد خود را و سه ماه طول می کشد. در صورت امکان یک کتابنامه را نگهدارید و تمام رسید ها را نگه دارید. ایجاد مقادیری از قبیل مواد غذایی، وسایل خانگی، لباس، مسافرت و سرگرمی. یافتن راه هایی برای محدود کردن هزینه هایی که می توانید به صرفه جویی و پرداخت صورتحساب بپردازید. آن را نقطه ای می اندازید که همیشه پولی برای تعادل کارت اعتباری و خرید ماهانه ماهانه دارید.

تلاش برای کسب درآمد بیشتر. این روش مطمئنی نیست که بودجه ماهانه شما را کوتاه کند. این نیز راه ایده آل برای کنترل امور مالی شماست. اگر بخواهید بیشتر بخرید، ساده است که درآمد کسب کنید. پول بیشتری را به حساب پس اندازتان سپرده کنید. شما مطمئنا در شرایط اضطراری نیاز دارید.

کارت اعتباری مناسب را انتخاب کنید. این ممکن است تصمیم آسان نباشد زیرا تعداد زیادی از کارت ها در بازار گسترش می یابد. در واقع، شما می توانید نمایندگان فروش کارت های اعتباری را به فروش محصولات خود تقریبا در همه جا. با این حال، کارت های اعتباری برای مصرف کنندگان ضروری هستند، بنابراین شما باید راهی برای گرفتن کارت اعتباری مناسب بدون اینکه بیش از حد تحت تأثیر قرار گیرد پیدا کنید. مهم است که دسته های مختلف کارت های اعتباری را شناسایی کنید. انتخاب کارت اعتباری کم بهره بسیار کم نرخ بهره است. هزینه های خرید شما منجر به هزینه های غیر قابل کنترل نمی شود. مصرف کنندگان، که بیش از حد تعادل دارند، این کارت را به عنوان یک گزینه عملی پیدا خواهند کرد. این یک راه حل برای مصرف کنندگان است که قادر به پرداخت کامل مبلغ اعتبار ماهانه نیستند. کارت تخفیف کم نیز صرفه جویی و پایداری زیادی در حالی که شما توازن خود را حل و فصل.

این فقط برخی از اشاره گر مفید در اجتناب از بدهی. وقت خود را برای ارزیابی وضعیت فعلی خود صرف کنید تمرکز بر صرفه جویی در مقابل تقسیم بندی به ویژه در روزهای بارانی مفید خواهد بود.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما